O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ ดทุกคนไม่รับ – ไม่ให้ ของขวัญ หรือสิ่งอื่นใดในทุกเทศกาล เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ลิงก์หลักฐาน : https://www.reru.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/25660424-05-003.pdf


Message us